BETON YAPI TEST CİHAZLARI

Beton Yapı Test Cihazları

Beton Yapı Test Cihazları

Beton Yapı Test Cihazları

Beton Yapı Test Cihazları

Beton Yapı Test Cihazları

Beton Yapı Test Cihazları

Beton Yapı Test Cihazları

Beton Yapı Test Cihazları

Beton Yapı Test Cihazları

BETON TEST CİHAZLARI EKİPMANLARI MAKİNALARI
(CONCRETE LABORATUARY TESTİNG EQUİPMENT MACHİNES AND APPARATUS):
Tahribatsız – Hasarsız Beton Test Cihazları (Nondestructive Concrete Testing Equipment).
Slump Beton Test Seti (Slump Concrete Testing Set).
Abraham Konisi (Abraham Conic).
Beton Yayılma Tablası (Concrete Flow Table).
Beton Hava Metresi (Concrete Air Meter).
Silindir Numune Kalıbı (Cylinder Concrete Mold).
Beton Küp Numune Kalıbı (Cubic Concrete Mold). Harç Penetrometresi (Mortar Penetrometer).
Cep Tipi Beton Penetrometresi (Pocket Penetrometer).
Silindir Başlıklama Seti (Cylinder Capper Set).
Vibrasyon Masası (Vibrating Table).
Laboratuar Tipi Portatif Vibratör (Laboratuary Type Internal Vibrator).
Kiriş Kırma Aparatı (Beam Flexure Testing Device).
K Tipi Slump Seti ( K Slump Set).
Pan Mikser (Pan Mixer).
Kür Havuzu Isıtıcıları (Water Bath Heater).
Çatlak Ölçüm Mikroskobu (Crack Detection Microscope).
Beton Permeabilite Test Cihazı (Concrete Permeability Testing Equipment).
Yüzey Korozyon Test Cihazı (Specimen Grinding Testing Machine).
Su Geçirgenlik Test Cihazı (Water Permeability Testing Equipment).
Donma Çözülme Test Cihazı (Freezing And Thawing Testing Apparatus ).
Büzülme Ve Sünme Test Cihazı (Creep Testing Apparatus).
Dinamik Young Modül Beton Test Cihazı (Dynamic Young’s Modulus Meter).
Beton Kesme Cihazı (Specimen Concrete Cutting Machine).
Beton Test Çekici (Manuel Test Hammer).
Beton Komparatör (Concrete Comparator).
Beton Esneklik-Basınç Test Cihazı Cihazı (Concrete Flexure Compression Tester).
Rock Bolt Test Cihazı Beton Test Presi (Rock Bolt Tester).
Extensometer (Extensometer).
Compressometer (Compressometer).
Beton Boru Test Presi (Concrete Pipe Compression Testing Machine).
Beton Direk Eksenel Test Cihazı (Concrete Pipe Axial Force Testing Machine).
Block Permeability Test Cihazı (Block Permeability Testing Machine).
Elektronik Teraziler (Electoronic Balances).
Etüv (Drying Oven).
Cam Laboratuar Ölçüm Cihazları (Glass Measuring Instruments).
Termometreler (Thermometers).
Kumpas Çeşitleri (Vernier Calipers).
İnşaat Laboratuarı Test Cihazları (Construction Laboratuary Testing Equipment Machine Apparatus).
Beton Test Presi 200 ve 300 Ton Kapasiteli (Concrete Compression Testing Machine with 200 and 300 Ton Capacity).
Özel Beton Test Presleri (Special Concrete Testing Machines).
Beton Boru Kırma Test Presi (Concrete Pipe Compression Testing Machine).
Beton Parke ve Tuğla Kırma Test Presi (Concrete Parquette Compression Testing Machine).
Karo Bordur Kiriş Eğilme Test Presi (Tile Beam Flexural Testing Machine).
Çelik ve Demir Çekme Koparma Test Cihazı – Test Makinesi (Steel Breaking Universal Tensile Testing Machine).
Kompressometre (Compressometer).
60 Ton Kapasiteli Bilgisayarlı Çelik ve Demir Çekme Koparma Test Makinesi (With 60 Ton Capacity, Steel and Iron Breaking Universal Tensile Testing Machine).

ZEMİN TEST CİHAZLARI EKİPMANLARI MAKİNALARI
(SOIL LABORATUARY TESTİNG EQUİPMENT MACHİNES AND APPARATUS):
Likit Limit Zemin Test Seti (Liquid Limit Soil Testing Set).
Likit, Büzülme Plastik Limit Seti (Fall-Cone Liquid Limit).
Laboratuar Vane Zemin Test Cihazı (Laboratuary Vane Soil Tester).
Proktor Penetrometre Test Cihazı (Proctor Penetrometer).
Plaka Yükleme Zemin Test Cihazı (Plate Bearing Soil Testing Set).
Kum Eşdeğeri Test Seti (Sand Equivalent Test Set).
Cep Penetrometresi (Pocket Penetrometer).
Dinamik Ve Statik Penetrometreler (Dynamic Penetrometer).
Otomatik Proktor (Automatic Proctor).
Motorlu Dijital Direk Kesme Zemin Test Cihazı (Motorized Digital direct Shear Soil Testing Machine).
Bilgisayarlı Direk Kesme Zemin Test Cihazı (Computurized Direct Shear Soil Testing Machine).
Orta Kapasiteli Üç Eksenli Zemin Test Cihazı (Trixaial Soil Testing Apparatus).
Nokta Yükleme Dayanım Zemin Test Cihazı (Point Loading Stength Soil Testing Equipment).
Direk Kaya Kesme Cihazı (Rock Core Cut-Of Machine).
C.B.R. Zemin Test Cihazı (Mekanik Yüklemeli) (C.B.R. Soil Testing Machine – Mechanic Looding).
Dijital Laboratuar C.B.R. Zemin Test Cihazı (Digitallaboratuary C.B.R. Soil Testing Machine).
Arazi Tipi C.B.R. Zemin Test Cihazı (Field C.B.R. Soil Testing Machine).
Bilgisayarlı Üç Eksenli Basınç Zemin Test Cihazı (Computerized Triaxial Soil Testing Apparatus).
Otomatik Hacim Değişim Test Cihazı (Automatic Volume Changing Testing Machine).
Çok Amaçlı Yükleme Test Cihazı (Multi Function Strength Testing Machine).
Elektro Mekanik Basınç Test Cihazı (Electro Mechanic Compression Testing Machine).
Serbest Basınç Zemin Test Cihazı (Unconfined Compression Soil Testing Machine).
Dört Üniteli Üç Eksenli Zemin Test Cihazı (Four Unit Triaxal Soil Testing Apparatus).
Hacim Değişimini Ölçme Kontrol Cihazı (Volume Change Testing Apparatus).
Yanal Gerilme İleticisi (Lateral Strain Transducer).
İklimlendirme Dolapları Kabinleri (Constant Temparature / Humidity Chamber).
Sıralı Tip Konsolidasyon Zemin Test Cihazı (Bench Type Consolidation Testing Equipment).
Otomatik Konsolidasyon Zemin Test Cihazı (Automatic Consolidation Soil Testing Equipment System).
Modifiye Otomatik Kompaktör (Modified Automatic Compactor).
Zemin Laboratuarı Test Cihazları (Soil Laboratuary Testing Equipment Machines Apparatus).
PRIMA100 Düşey Ağırlık Zemin Deflektometresi (Özel Zemin Sıkışım Test Cihazı)(Prima100 Low Weight Deflectometer).

ASFALT TEST CİHAZLARI EKİPMANLARI MAKİNALARI
(ASPHALT – BİTUMEN LABORATUARY TESTİNG EQUİPMENT MACHİNES AND APPARATUS):
Asfalt Penetrometresi Test Cihazı (Asphalt Penetrometer Testing Equipment).
Cleveland Parlama Noktası Asfalt Test Cihazı (Cleveland Flash Point Asphalt-Bitumen Tester).
Asfalt Sünme Test Cihazı (Softing Point Asphalt – Bitumen Testing Apparatus).
Akma Noktası Asfalt Test Cihazı (Viscosimeter Asphalt – Bitumen Testing Apparatus).
Engler Viskozite Test Aleti (Engler Viscosimeter Asphalt Bitumen Testing Apparatus).
Saybolt Viskozimetre (Saybolt Viscosimeter).
Motorlu Merkezkaç Çıkarma Cihazı (Motorized Centrifuge Extractor).
Asfalt Etüvü (Asphalt Oven).
İnce Örtü Fırını (Thin Film Oven).
Benzinli Asfalt Karot Makinesi (Asphalt Bitumen Core Drilling Mahine).
Asfalt Dayanım Test Cihazı (Stability Asphalt – Bitumen Testing Mahine).
Dijital Dayanım Tespit Asfalt Test Cihazı (Digital Stability Asphalt – Bitumen Testing Machine).
Motorlu Asfalt Kompaksiyon Test Cihazı (Motorized Asphalt Compaction Testing Equipment).
Su Banyosu (Water Bath).
Asfalt Akış Ölçer (Asphalt Flow Meter).
Asfalt Kompaksiyon Test Çekici (Asphalt Compaction Pedestal).
Su Basması Genişleme Kalıbı (Flood Expansion Mold).
Asfalt Mikseri (Asphalt Mixer). Yüzey Profilografı (Pavement Profilograph).
Trichloroethane Çözünürlük Test Cihazı (Solubility Bituminous Asphalt Testing Apparatus).
İnce Örtü Soyulma Asfalt Test Cihazı (Constant Stripping Of Bitumen Testing Equipment).
Asfalt Saha Permeabilite Test Cihazı (Field Permeability Asphalt Testing Apparatus).
Sürtünme Direnci Asfalt Test Cihazı (Friction Asphalt Tester).
Benkelman Kiriş Asfalt Test Cihazı (Benkelman Beam Asphalt Testing Equipmen).
Asfalt Laboratuarı Test Cihazları (Asphalt Bitumen Laboratuary Testing Equipment Machines Apparatus).
Asfalt Tekerlek İzi Test Cihazı (Wheel Tracker Asphalt Bitumen Testing Machine).

ÇİMENTO TEST CİHAZLARI EKİPMANLARI MAKİNALARI
(CEMENT LABORATUARY TESTİNG EQUİPMENT MACHİNES AND APPARATUS):
Le Chatelier Cam Şişesi (Le Chatelier Flask).
Elek Setleri (Sieve Sets).
Çimento Kalorimetresi (Cement Calorimeter).
Vikat Aleti (Vicat Apparatus).
Gillmore Test Cihazı (Gillmore Testing Apparatus).
Harç Mikseri (Mortar Mixer).
Motorlu Harç Yayılma Tablası (Motorized Mortar Flow Table).
Manuel Harç Yayılma Tablası (Manuel Mortar Flow Table).
Dijital Briquette Test Cihazı (Digital Briquette Test Apparatus).
Çimento Küp Kalıp (Cement Cubic Mold).
Küp Numuneleri İçin Sallama Makinesi (Vibration Machine).
Su Hacim Test Cihazı (Water Content Testing Apparatus).
Eğilme Test Cihazı (Flexure Testing Machine).
Üç Parçalı Harç Kiriş Kalıbı (Three Gang Mortar Mold).

ZEMİN TEST CİHAZLARI EKİPMANLARI MAKİNALARI
(SOIL LABORATUARY TESTİNG EQUİPMENT MACHİNES AND APPARATUS):
Likit Limit Zemin Test Seti (Liquid Limit Soil Testing Set).
Likit, Büzülme Plastik Limit Seti (Fall-Cone Liquid Limit).
Laboratuar Vane Zemin Test Cihazı (Laboratuary Vane Soil Tester).
Proktor Penetrometre Test Cihazı (Proctor Penetrometer).
Plaka Yükleme Zemin Test Cihazı (Plate Bearing Soil Testing Set).
Kum Eşdeğeri Test Seti (Sand Equivalent Test Set).
Cep Penetrometresi (Pocket Penetrometer).
Dinamik Ve Statik Penetrometreler (Dynamic Penetrometer).
Otomatik Proktor (Automatic Proctor).
Motorlu Dijital Direk Kesme Zemin Test Cihazı (Motorized Digital direct Shear Soil Testing Machine).
Bilgisayarlı Direk Kesme Zemin Test Cihazı (Computurized Direct Shear Soil Testing Machine).
Orta Kapasiteli Üç Eksenli Zemin Test Cihazı (Trixaial Soil Testing Apparatus).
Nokta Yükleme Dayanım Zemin Test Cihazı (Point Loading Stength Soil Testing Equipment).
Direk Kaya Kesme Cihazı (Rock Core Cut-Of Machine).
C.B.R. Zemin Test Cihazı (Mekanik Yüklemeli) (C.B.R. Soil Testing Machine – Mechanic Looding).
Dijital Laboratuar C.B.R. Zemin Test Cihazı (Digitallaboratuary C.B.R. Soil Testing Machine).
Arazi Tipi C.B.R. Zemin Test Cihazı (Field C.B.R. Soil Testing Machine).
Bilgisayarlı Üç Eksenli Basınç Zemin Test Cihazı (Computerized Triaxial Soil Testing Apparatus).
Otomatik Hacim Değişim Test Cihazı (Automatic Volume Changing Testing Machine).
Çok Amaçlı Yükleme Test Cihazı (Multi Function Strength Testing Machine).
Elektro Mekanik Basınç Test Cihazı (Electro Mechanic Compression Testing Machine).
Serbest Basınç Zemin Test Cihazı (Unconfined Compression Soil Testing Machine).
Dört Üniteli Üç Eksenli Zemin Test Cihazı (Four Unit Triaxal Soil Testing Apparatus).
Hacim Değişimini Ölçme Kontrol Cihazı (Volume Change Testing Apparatus).
Yanal Gerilme İleticisi (Lateral Strain Transducer).

AGREGA – ÇAKIL TEST CİHAZLARI EKİPMANLARI MAKİNALARI
(AGGREGATE LABORATUARY TESTİNG EQUİPMENT MACHİNES AND APPARATUS):
Özgül Ağırlık Sehpası (Coarse Aggregate Spesific Gravity).
Kızıl Ötesi Nem Ölçer (Infrared Moisture Meter).
Hızlı Nem Tayin Cihazı (Speedy Moisture Tester).
Los Angeles Test Cihazı (Los Angeles Abrasion Testing Mahine).
Elek Sallama Cihazı (Sieve Shaker).
Agrega Yıkama Eleği (Aggregate Washing Sieve).
Agrega Kırma Test Cihazı (Aggregate Impact Testing Mahine).
Agrega Çarpma Test Cihazı (Aggregate Crushing Testing Machine).
Deval Aşındırma Test Cihazı (Deval Abrasion Testing Machine).
Kazıma Sertlik Test Cihazı (Scratch Hardness Tester).
Yassılık Şablonu Agrega Ezme Test Cihazı (Flakiness Aggregate Testing Apparatus).
Birim Ağırlık Kapları (Unit Weight Measure).
Kum Organik Kirlilik Test Cihazı (Sand Organic Impurities Testing Apparatus).
Numune Tepsileri (Sample Pans).
Agrega Dayanıklılık Test Cihazı (Compaction Aggregate Testing Apparatus).
Elek Setleri (Sieve Sets).
Bölgeç (Rifle Type Sample Splitter).
Boşluk Miktarı Tespit Cihazı (Void Measurement Apparatus).
Agrega Çakıl Laboratuarı Test Cihazları (Aggregate Laboratuary Testing Equipment Machines Apparatus).

METAL – DEMİR TEST CİHAZLARI EKİPMANLARI MAKİNALARI
(METAL – IRON LABORATUARY TESTİNG EQUİPMENT MACHİNES AND APPARATUS):
Rockwell Sertlik Test Cihazı (Rockwell Hardness Tester).
Brinel Sertlik Test Cihazı (Brinell Hardness Tester).
Tel Bükülmesi Test Aleti (Wire-Twist Testing Mahine).
Charpy Etki Test Cihazı (Charpy Impact Testing Mahine).
Döner Tip Yorma Test Makinesi (Rotary Bending Fatique Testing Machine).
Parlatma Makinesi (Polishing Mahine).
Numune Kesme Makinesi (Sample Cutting Machine).
Hidrolik Sıcak Pres (Hydrolic Hot Press).
Anahtar Dayanım Test Cihazı (Switch Durability Tester).
Portatif Brinel Sertlik Test Cihazı (Portable Brinell Hardness Testing Machine).
Vickers Sertlik Test Cihazı (Micro Vikers Hardness Testing Machine).
Destekli Sertlik Test Cihazı (Shore Hardness Tester).

ÖLÇME – KONTROL TEST CİHAZLARI EKİPMANLARI MAKİNALARI
(MEASURİNG – CONTROLLİNG LABORATUARY TESTİNG EQUİPMENT MACHİNES AND APPARATUS):
Dijital Hassas Teraziler (Digital Precision Balances).
Dijital Nem Ve Sıcaklık Termometreleri (Digital Humudity and Temperature Termometers).
Su Damıtma Cihazı (Distiller).
Kumpas Ve Takometre Çeşitleri (Vernier and Tacometer).
Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı (Coating Thickness Gauge Measuring Equipment).
Sabit Sıcaklık Ve Nem Odası (Constant Humudity and Temperature Chamber).
Kül Fırını (Muffule Furnace).
Silikon Fırını (Siliconit Muffule Furnace).
İletkenlik Ölçüm Cihazı (Conductivity Meter).
Manyetik Isıtıcılı Karıştırıcı (Magnetic Stirrer).
Ahşap Nem Ölçme Cihazı (Wood Moisturemeter).
Beton Nem Ölçme Cihazı (Concrete Moisturemeter).
Rüzgar Hızı Ölçüm Cihazı (Ananometer). Metal Dedektörleri (Metal Detectors)

ÖZEL ÖLÇÜM– KONTROL TEST CİHAZLARI EKİPMANLARI MAKİNALARI
(SPECİAL MEASURİNG – CONTROLLİNG LABORATUARY TESTİNG EQUİPMENT MACHİNES AND APPARATUS):
Lastik Viskozite Cihazı (Money Viscometer).
Halka Dinanometre (Loop Dynamometer).
Lastik Yaşlandırma Test Cihazı (Rubber Aging Tester).
Taber Tip Aşındırma Test Cihazı (Taber Type Abrasion Testing Machine).
Ozon Dayanım Test Odası (Ozene Aging Test Chamber).
Mullen Tipi Patlama Test Cihazı (Mullen Type Bursting Tester).
Elemendorf Yüksek Dayanım Test Cihazı (Elemendorf’s Tearing Strength Testing Equipment).
Hava Şartları Soldurma Test Cihazı (Weather/Fade-Meter).
Mc-Burner Çentik Test Cihazı (Mc-Burner Indetation Testing ).
Vikat Yumuşama Noktası Test Cihazı (Vicat Softening Point Testing Apparatus).
Hassas Kesim Cihazı (Precision Cutting Machine).
Dupont Tipi Boya Filmi Vuruş Test Cihazı (Dupont Type Paint Film Impact Testing Apparatus).
Alev Alma Test Cihazı (Flame Tester).
Kutu Basınç Test Cihazı (Corrugated Box Comppression Testing System).
Gurley Densometresi (Gurley’s Densometer).